Detský domov Banská Bystrica - Svetluška

Sme detský domov s rodinným charakterom výchovy. A snažíme sa byť dočasným domovom pre 62 detí vo veku od 0-18 a viac rokov veku.Z nich je 26, niekedy 29 detí u 14 profesionálnych rodičov, ostatné v 2 špecializovaných skupinách pre deti zdravotne ťažko postihnuté,v 1 diagnostickej skupine a ešte v dvoch samostatných skupinách – s počtom detí 6 8 na skupine.